Brikers bruģa Nostal 6 ieklāšana.

Pēc bruģēšanas darbu beigām teritorijas sakopšana un apzaļumošana ar Krastmaļi sēklas maisījumu Apzaļumotājs.